Your shopping cart is empty!
  • vietnamese
  • English
Xin chào, bạn có thể Đăng Nhập hoặc Đăng Kí.
Danh Mục
Thương Hiệu

Cầu chì hạt nổ

Cầu chì hạt nổ

Cầu chì dạng ống, hạt nổ. Lắp đặt cho tủ trung thế 24kV, 36kV bảo vệ máy biến áp. Cầu chì hạt nổ có đặc điểm kích nổ khi quá dòng định mức ghi trên nó, khi nỏ hạt nổ tác động  vào lẫy cơ khí liên động đến cầu dao và đưa cầu dao về vị trí mở, cắt hoàn toàn 3P ra khỏi hệ thống điện trung thế.

Không có sản phẩm trong danh mục này.
Back to Top