Your shopping cart is empty!
  • vietnamese
  • English
Xin chào, bạn có thể Đăng Nhập hoặc Đăng Kí.
Danh Mục
Thương Hiệu

Dịch vụ thử nghiệm hiệu chỉnh thiết bị

Dịch vụ thử nghiệm hiệu chỉnh thiết bị

Thử nghiệm hiệu chỉnh bộ biến đổi điện áp, bộ biến đổi dòng điện (bao gồm các thành phần công việc như sau: nghiên cứu tài liệu, sử dụng thiết bị tạo áp chuẩn để tạo áp và đo tín hiệu đầu ra để xác định đường đặc tính quan hệ đầu vào/ra. Đối chiếu với tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao).

Thử nghiệm, hiệu chỉnh đồng hồ đo áp suất điện tử và bộ hiển thị, cắt áp suất (bao gồm các công việc: Nghiên cứu tài liệu; kiểm tra các thông số cài đặt trên bộ hiển thị, thử nghiệm đồng hồ áp suất và so sánh số liệu hiển thị giữa đồng hồ, bộ hiển thị với giá trị đồng hồ mẫu; thử nghiệm các chức năng bảo vệ của rơ le đầu ra của bộ hiển thị; nghiệm thu bàn giao).

Thử nghiệm và hiệu chỉnh máy tính scada và phần mềm điều khiển trên máy tính, ( bao gồm các công việc: Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật; kiểm tra lại các thông số cài đặt, các chức năng của phần mềm; hiệu chỉnh lại các thông số cài đặt; kiểm tra vệ sinh lại máy tính; kiểm tra các phần mềm, các modul cài đặt trên máy,...)

Thử nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị PLC (bao gồm các công việc: Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật của thiết bị; kiểm tra lại các chức năng điều khiển, giám sát của hệ thống; kiểm tra các đầu vào ra có hoạt động đúng hay không; nghiệm thu bàn giao) 

Kiểm tra, thử nghiệm mạch cấp nguồn AC - DC (bao gồm các công việc: nghiên cứu hồ sơ thiết kế, đo kiểm tra giá trị điện áp xoay chiều, một chiều cho cấp cho từng ngăn tủ; đối chiếu với giá trị tiêu chuẩn cho phép; nghiệm thu)

Kiểm tra, thử nghiệm mạch tín hiệu (bao gồm các công việc: Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, kiểm tra các cáp tín hiệu và các cờ tín hiệu tương ứng với chức năng trong hồ sơ; nghiệm thu bàn giao).

Thử nghiệm hiệu chỉnh mạch điều khiển máy bơm nuớc làm mát (bao gồm các công việc: nghiên cứu hồ sơ thiết kế, kiểm tra thí nghiệm cáp điều khiển, thử nghiệm chức năng điều khiển đóng cắt theo hồ sơ, nghiệm thu bàn giao)

Thử nghiệm, hiệu chỉnh mạch đo lường dòng điện, điện áp, áp suất (bao gồm các công việc: nghiên cứu hồ sơ thiết kế, thử nghiệm chức năng đo lường điện áp của hệ thống theo hồ sơ thiết kế, nghiệm thu bàn giao).  

Kiểm tra, thử nghiệm, hiệu chỉnh mạch đo lường nhiệt độ (bao gồm các công việc: nghiên cứu hồ sơ thiết kế, thử nghiệm chức năng đo lường nhiệt độ của hệ thống theo hồ sơ thiết kế, nghiệm thu bàn giao).  

Kiểm tra, thử nghiệm sensor đo lường nhiệt độ và bộ biến đổi tín hiệu nhiệt độ từ tín hiệu điện trở Pt100 sang tín hiệu 4/20mA (vận dụng đơn giá thí nghiệm bộ biến đổi tín hiệu không điện sang tín hiệu điện, bao gồm các công việc: nghiên cứu tài liệu; thử nghiệm để xác định đường đặc tuyến quan hệ giữa đầu vào và ra; đối chiếu với tài liệu; nghiệm thu bàn giao).

Không có sản phẩm trong danh mục này.
Back to Top