Your shopping cart is empty!
  • vietnamese
  • English
Xin chào, bạn có thể Đăng Nhập hoặc Đăng Kí.
Danh Mục
Thương Hiệu

Màn hình HMI

Màn hình HM

Lọc tìm kiếm

Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
1. Màn hình HMI KP1200 COMFORT  - 6AV2124-1MC01-0AX0 Mã sản phẩm: 6AV2124-1MC01-0AX0..
51,500,000 Đ
Trước thuế: 51,500,000 Đ
1. Màn hình HMI KP1500 COMFORT  - 6AV2124-1QC02-0AX1 Mã sản phẩm: 6AV2124-1MC01-0AX0..
72,000,000 Đ
Trước thuế: 72,000,000 Đ
1. Màn hình HMI KP300 BASIC MONO PN - 6AV6647-0AH11-3AX0 Mã sản phẩm: 6AV6647-0AH11-3AX0 ..
4,200,000 Đ
Trước thuế: 4,200,000 Đ
1. Màn hình HMI KP400 COMFORT  - 6AV2124-1DC01-0AX0 Mã sản phẩm: 6AV2124-1DC01-0AX0 ..
13,500,000 Đ
Trước thuế: 13,500,000 Đ
1. Màn hình HMI KP700 COMFORT  - 6AV2124-1GC01-0AX0 Mã sản phẩm: 6AV2124-1GC01-0AX0 ..
24,500,000 Đ
Trước thuế: 24,500,000 Đ
1. Màn hình HMI KP900 COMFORT  - 6AV2124-1JC01-0AX0 Mã sản phẩm: 6AV2124-1JC01-0AX0 ..
40,500,000 Đ
Trước thuế: 40,500,000 Đ
Back to Top