Your shopping cart is empty!
  • vietnamese
  • English
Xin chào, bạn có thể Đăng Nhập hoặc Đăng Kí.
Danh Mục
Thương Hiệu

Aptomat phòng nổ

Aptomat phòng nổ

Aptomat phòng nổ dùng để bảo vệ các thiết bị điện khỏi dòng đoản mạch, cũng như để kịp thời đóng và ngắt từ xa (bằng tay) các mạch điện trong tình trạng làm việc bình thường, ở mạng điện xoay chiều ba pha có dây trung tính cách điện. Aptomat này dùng trong các hầm mỏ có độ nguy hiểm về khí (mêtan) và bụi nổ, bảo vệ các thiết bị điện khỏi dòng đoản mạch, ngắt mạch khi điện trở của lớp cách điện giảm, mất điều khiển do chập hoặc đứt dây điều khiển từ xa. Trên aptomat có đèn hiệu báo khi đóng mạch.

Không có sản phẩm trong danh mục này.
Back to Top