Your shopping cart is empty!
  • vietnamese
  • English
Xin chào, bạn có thể Đăng Nhập hoặc Đăng Kí.
Danh Mục
Thương Hiệu

Cuộn kháng tụ bù

Cuộn kháng tụ bù

Cuộn kháng tụ bù

Lọc tìm kiếm

Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Cuộn kháng dùng cho tụ bù Epcos Cuộn kháng EPCOS do Ấn Độ sản xuất được sử dụng với các..
6,500,000 Đ
Trước thuế: 6,500,000 Đ
CUỘN KHÁNG MIKRO Cuộn kháng sử dụng cho tụ bù với chức năng bảo vệ tụ bù, bảo vệ thiết ..
3,280,000 Đ
Trước thuế: 3,280,000 Đ
Cuộn kháng tụ bù Mikro 100kVAr 7% 440V - Reactor Mikro 100kVAr   Tên sản phẩm: Cuộn ..
13,950,000 Đ
Trước thuế: 13,950,000 Đ
Cuộn kháng tụ bù Mikro 150kVAr 7% 440V - Reactor Mikro 150kVAr   Tên sản phẩm: Cuộn ..
16,650,000 Đ
Trước thuế: 16,650,000 Đ
Cuộn kháng tụ bù Mikro 50kVAr 7% 440V - Reactor Mikro 50kVAr   Tên sản phẩm: Cuộn kh..
7,850,000 Đ
Trước thuế: 7,850,000 Đ
Back to Top