Your shopping cart is empty!
  • vietnamese
  • English
Xin chào, bạn có thể Đăng Nhập hoặc Đăng Kí.
Danh Mục
Thương Hiệu

Trạm biến áp kios

Trạm biến áp kios
Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
1. Trạm biến áp kioss hợp bộ 1000kVA Mã sản phẩm: TBA-1000 Hãng sản xuất: Chính hã..
1,250,000,000 Đ
Trước thuế: 1,250,000,000 Đ
1. Trạm biến áp kios hợp bộ 100kVA Mã sản phẩm: TBA-100 Hãng sản xuất: Chính hãng ..
525,000,000 Đ
Trước thuế: 525,000,000 Đ
1. Trạm biến áp kioss hợp bộ 1250kVA Mã sản phẩm: TBA-1250 Hãng sản xuất: Chính hã..
1,450,000,000 Đ
Trước thuế: 1,450,000,000 Đ
1. Trạm biến áp kioss hợp bộ 1500kVA Mã sản phẩm: TBA-1500 Hãng sản xuất: Chính hã..
1,600,000,000 Đ
Trước thuế: 1,600,000,000 Đ
1. Trạm biến áp kioss hợp bộ 1600kVA Mã sản phẩm: TBA-1600 Hãng sản xuất: Chính hã..
1,700,000,000 Đ
Trước thuế: 1,700,000,000 Đ
1. Trạm biến áp kioss hợp bộ 2000kVA Mã sản phẩm: TBA-2000 Hãng sản xuất: Chính hã..
2,200,000,000 Đ
Trước thuế: 2,200,000,000 Đ
1. Trạm biến áp kios hợp bộ 200kVA Mã sản phẩm: TBA-200 Hãng sản xuất: Chính hãng ..
585,000,000 Đ
Trước thuế: 585,000,000 Đ
1. Trạm biến áp kios hợp bộ 250kVA Mã sản phẩm: TBA-250 Hãng sản xuất: Chính hãng ..
625,000,000 Đ
Trước thuế: 625,000,000 Đ
EMENGINEERING cung cấp thiết bị và lắp đặt đồng bộ các sản phẩm trạm biến áp kios hợp bộ phục vụ c..
1,950,000,000 Đ
Trước thuế: 1,950,000,000 Đ
EMENGINEERING cung cấp thiết bị và lắp đặt đồng bộ các sản phẩm trạm biến áp kios hợp bộ phục vụ c..
1,200,000,000 Đ
Trước thuế: 1,200,000,000 Đ
1. Trạm biến áp kios hợp bộ 320kVA Mã sản phẩm: TBA-320 Hãng sản xuất: Chính hãng ..
690,000,000 Đ
Trước thuế: 690,000,000 Đ
1. Trạm biến áp kios hợp bộ 400kVA Mã sản phẩm: TBA-400 Hãng sản xuất: Chính hãng ..
720,000,000 Đ
Trước thuế: 720,000,000 Đ
1. Trạm biến áp kios hợp bộ 500kVA Mã sản phẩm: TBA-500 Hãng sản xuất: Chính hãng ..
790,000,000 Đ
Trước thuế: 790,000,000 Đ
1. Trạm biến áp kios hợp bộ 560kVA Mã sản phẩm: TBA-560 Hãng sản xuất: Chính hãng ..
890,000,000 Đ
Trước thuế: 890,000,000 Đ
Tên sản phẩm: Trạm biến áp kios hợp bộ 650kVA Các thiết bị chính bao gồm: - Máy biến áp 650k..
720,000,000 Đ
Trước thuế: 720,000,000 Đ
Back to Top